tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 10,399,640
2018: 19,034,838

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Kurskatalog vår 2019

Onsdag 8. mai arrangerer vi kurs/forelesning i forbindelse med Brukermøte 2019 i Stavanger.

Kurset vil denne gangen bli holdt i etterkant av det tradisjonelle Brukermøte, fra kl. 14:00 til kl. 17:00.

Tema: Innføring og administrasjon av nye Bibliofil på web. Passer for systemansvarlige i folkebibliotek.

Frist for påmelding: 8. april 2019.

Kursavgift: kr. 500 pr. person

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset pga. for få deltakere, sykdom e.l.

Bindende påmelding via påmeldingsskjemaet eller ta kontakt med Gunn Kjøndal på  tlf. 33 11 68 00, eller send epost til

Vårens kurs er avlyst p.g.a. overgang til nytt webbasert Bibliofil, vi vil tilby kurs igjen høsten 2019.

STED:
Dersom ikke annet blir opplyst: Våre kurslokaler i Larvik: Faret 8. (Kart, overnatting m.m.)
TID PÅ DAGEN:
Kl.09.00-15.30.

DELTAKERE:
Når kursene holdes i Larvik - maksimum 10 deltakere. På eksterne kurs - etter avtale.

PRISER:
Kr 2.925,- pr person pr.dag eks. mva.
Kr 1.725,- pr person for 1/2 dag eks. mva.
Kr 3.050,- pr person for 2 halvdagskurs samme dag eks. mva.
Kr. 14.485,- pr dag lokale kurs

Ved bestilling av lokalt kurs, minimum kr. 14.485,- pr. dag eks. mva. Reise, opphold og diett for kursleder, kommer i tillegg.

Lunsj og kaffe er inkludert.


KURSLEDERE:

Marie Chetwynd Eikeland og Vidar Ringstrøm.

PÅMELDING:
Alle påmeldinger blir skriftlig bekreftet, og arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse kurs p.g.a. sykdom e.l.
Bindende påmelding - senest 14 dager  før kursdag. Alle deltakere får kurskompendium og kursbevis.
Bruk påmeldingsskjemaet eller ta kontakt med Gunn Kjøndal på  tlf. 33 11 68 00, eller send epost til
AVBESTILLING:
Avbestilling senere enn 14 dager før kursstart gir ingen reduksjon i kursavgiften.
Ved fremvisning av gyldig sykemelding kan kursavgiften overføres til et annet kurs, eller tilbakebetales.

KURSETS NAVN: Alt for skolebibliotekarer.

Kurset gir en kort innføring i registrering av poster og eksemplarer, utlån (inkl. administrasjon av klasser, klasseflytting og import av elever og selvbetjent utlån) og søking.
VARIGHET:
1 dag


INNHOLD:

 • Katalogisering
 • Utlånsmodulen
 • Søking
KURSET PASSER FOR:
Lærere med ansvar for skolebibliotek
MEDFØLGENDE LITTERATUR:

Bibliofilhåndbok for skolebibliotekarer.

KURSETS NAVN: Alt om BIBLIOFIL drift 1

Kurset gjennomgår innstillingene for grunnmodulene i BIBLIOFIL (katalog, søk og utlån) slik at systemansvarlig blir klar over systemets muligheter og hva man kan gjøre for å tilpasse det til det enkelte bibliotek. Man går også inn på systemansvarliges rolle i kontakt med leverandøren.

VARIGHET:

  1 dag

INNHOLD:
 • Systemansvarliges oppgaver
 • Feilsøkingsveiledning
 • Bruk av problemkasse
 • Postlister
 • Parametersetting
  • Fellesinstillinger
  • Katalog
  • Søk
  • Utlån
  • Andre moduler...
 • Indeksering
 • Visning av trefflister og poster i ekspertsøket
KURSET PASSER FOR:
  Systemansvarlige
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  Kursdokumentasjon

KURSETS NAVN: Alt om BIBLIOFIL drift 2

Kurset går i dybden på driftsrutiner, oppgaver som må gjøres i operativsystemet og annet som systemansvarlig bør kunne utføre.

VARIGHET:

  1 dag
INNHOLD:
 • Redigering av maler for brev o.a.
 • Statistikk-modulen
 • VisParam
 • Linux og BIBLIOFIL
  • Operativsystemet
  • Skallet
  • Redigering av utskrifter
  • Start/stopp av server
  • Backup
  • Administreringsgrensesnittet Webmin
   • Nye brukere
   • Periodiske jobber
   • Epost-server
   • Skriveradministrering
  • MappaMi/Websøk
  • Samsøk
KURSET PASSER FOR:
  Systemansvarlige
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  Kursdokumentasjon

KURSETS NAVN: Alt om søking

Kurset tar for søking i ekspertsøket, websøket og samsøket.


VARIGHET:

  1 dag

INNHOLD:
 • CCL-søk (kommandostyrt søking)
 • Reserveringer
 • Lister
 • Enkel statistikk
 • Endring av websøket
 • Ferdiglagede søk
 • Oppsett av instanser
 • Redigering av internt samsøk
 • Safarisøk og Veiviser
 • Praktiske øvelser
KURSET PASSER FOR:
  Alle som betjener publikum.
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  BIBLIOFIL håndbok for Søk og Aministrasjon av websøk.

KURSETS NAVN: Alt om utlån

VARIGHET:

  1 dag
INNHOLD:
 • Lånerregistrering
 • Nasjonale lånekort
 • Lånetransaksjoner
 • Lånetider (avvikende, hurtiglån, eksakt, sommerlån, studielån)
 • Utlån av midlertidig registrerte poster
 • Innlån/fjernlån
 • Depoter (interne/eksterne)
 • Klassesett
 • Purringer
 • Nødløsning
 • Selvbetjent utlån
 • Rapporter
 • Bokbuss
 • Interesseeposter
 • Nyhetslister
 • Historikk
 • Huskeliste
 • Familiemappe
 • Praktiske øvelser
KURSET PASSER FOR:
  Publikumspersonale
  Systemansvarlige
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  BIBLIOFIL håndbok i Utlån og MappaMi.

KURSETS NAVN: Alt om katalogisering

Kurset omhandler katalogisering i BIBLIOFIL.

VARIGHET:

  1 dag

INNHOLD:
 • MARC-formatet
 • Primærkatalogisering
 • Kopiering av poster
 • Lenking av serier
 • Autoritetsregistre
 • Oppsett av lokale maler
 • Utskrift av strekkoder
 • Katalogkrydder
 • Praktiske øvelser
KURSET PASSER FOR:
  Katalogisatorer
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  BIBLIOFIL håndbok i Katalogisering og KatalogKrydder.

KURSETS NAVN: Alt om innkjøp.

VARIGHET:

  1/2 dag

Kurset omhandler innkjøp i Bibliofil

INNHOLD:
  • Forslagskasse
  • Bestilling og mottak
  • Bruk av egne og eksterne poster
  • Budsjettkontroll
  • Praktiske øvelser
KURSET PASSER FOR:
  Innkjøpspersonale
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  BIBLIOFIL håndbok i Katalog-Innkjøp.


 

KURSETS NAVN: Alt om periodika.

VARIGHET:

1/2 dag

Kurset omhandler håndtering av tidsskrifter og årbøker i Bibliofil. INNHOLD:

 • Katalogisering av periodikum
 • Registrering av abonnement
 • Bestilling
 • Heftemottak, løpende og retrospektivt
 • Leverandørregister, budsjett
 • Praktiske øvelser
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  BIBLIOFIL håndbok - Periodika.


 

KURSETS NAVN: Alt om statistikk.

VARIGHET:

1/2 dag

Gjennomgang av statistikkmuligheter i Bibliofil, pluss webbesøksstatistikk.

INNHOLD:

 • Faste statistikker for utlån, bestand, lånere, årsstatistikker
 • Webbasert utlånsstatistikk
 • Webbasert bestandsstatistikk
 • Webbasert lånerstatstikk
 • Webbesøksstatistikk
 • Praktiske øvelser
MEDFØLGENDE LITTERATUR:
  BIBLIOFIL håndbok - Statistikk.